כניסה

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

" הדרך הטובה ביותר למצוא את עצמך היא לאבד את עצמך בשירותם של אחרים" . מהטמה גנדי

רקע

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning) והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.

דרישות התכנית 

שעות עיוניות שעות מעשיות
כיתה י' 6 שעות חינוך+ 15 שעות ימי מוקד. 

סה"כ 21 שעות

התנסות מעשית אישית: 60 שעות.

התנסות מעשית קבוצתית: 9 שעות. 

כיתה יא' 6 שעות חינוך + 9 שעות ימי מוקד. 

סה"כ 15 שעות

התנסות מעשית אישית: 30 שעות.

התנסות מעשית קבוצתית: 21 שעות. 

כיתה יב' 4 שעות ימי מוקד. 

סה"כ 4 שעות

התנסות מעשית קבוצתית: 26 שעות

 

הסבר על הלומדה- טריביו 

מערכת tribue

https://app.we-tribu.com/moe 

הדרכה על הלומדה: https://www.youtube.com/watch?v=U9vQGCuIg2E

קטלוג עם מקומות ההתנסות 

http://noar.daydream.co.il/go.html 

חם על המדף (יתפרסם בהמשך)

 

יש לכם שאלה/ בקשה / הצעה 

מוזמנים לכתוב לנו …

לפרטים נוספים: רכזת התנדבות טירת כרמל, נגה סלמניק 0547849475