כניסה

אחוזי גיוס

גבוהההההים

אחוזי גיוס גבוהים ועליה משמעותית בשיעור המתגייסים לקרבי ולתפקידים משמעותיים בצה"ל

כך עולה מתוך פורום הצגת נתוני גיוס שהתקיים בחודש החולף  ובו הציגו נציגי משרד הביטחון בפני ראש העיר, מר אריה טל, את נתוני הגיוס האחרונים המצביעים על עלייה מרשימה בנתונים. אחוז הגיוס בטירת כרמל גבוה מהממוצע הארצי ומיצוי הגיוס ללחימה עלה מהשנה הקודמת. וכך גם אחוז הגיוס לקצונה.

בחודש החולף הוצגו בפני ראש עיריית טירת כרמל, מר אריה טל נתוני הגיוס והשירות בצה"ל. בפגישה זו נכחו מנהלת מחלקת הכנה לצה"ל צפון במשרד הביטחון, הגב' אילנית לאור, מפקד יחידת מיט"ב, אל"ם נמרוד ארזואן, מפקדת לשכת גיוס חיפה, סא"ל לילך יעקובוב, ראש תחום שנת שירות במשרד הביטחון, מר חגי הרצל, מנכ"ל העירייה, מר גדי מרגלית, מ"מ מנהל מחלקת החינוך ומנהל מחלקת נוער, מר ציון סודרי, מנהלי בתי-ספר בעיר, מרכז ההכנה לצה"ל ונציגי כל הארגונים בעיר העוסקים במשימת ההכנה לצה"ל.

ראש העיר, מר אריה טל אמר בפתח הישיבה כי תחום החינוך עומד בראש מעייניו וכי ניתן לראות התפתחות ניכרת בתחום זה. לדידו, נתוני הגיוס לצה"ל הינם פועל יוצא של תחום זה ובכלל של החינוך הערכי לאזרחות פעילה. הוא אף ברך את אל"ם נמרוד ארזואן, בוגר העיר לרגל כניסתו לתפקיד מפקד יחידת מיט"ב וטען כי הלה הינו דוגמא ומופת לבוגרי העיר.

מהנתונים עולה כי אחוז הגיוס בטירת כרמל גבוה מהממוצע אצל גברים והן אצל נשים בקרב ילידי שנתון 1998. שיעור גיוס גברים עומד על 87.7% (ביחס לממוצע ארצי של 71.9%). מיצוי הגיוס ללחימה עלה מהשנה הקודמת בקרב גברים ועומד על 49.6% (לעומת 47.2% ארצי) .

נתונים מרשימים הוצגו בקרב נשים המתגייסות לצה"ל בטירת כרמל, כאשר שיעור הגיוס עומד על 72% (בהשוואה לממוצע ארצי העומד על 58%), גיוס ללחימה ומקצועות דורשי הכשרה עומד על 80.3% ולבסוף, שיעור הקצונה ברשות לנשים עומד על 8.5%, גבוה יותר מהממוצע באשכול ואף מהממוצע הארצי.

בנתוני הנשר לגברים ישנה מגמת ירידה מבורכת משנתון קודם, כאשר רוב הנושרים סיבתם בריאותית. נתון ליקויי השירות בצה"ל לגברים בשנים אלו, אשר נמצא בעלייה, מלמד אותנו כי יש צורך בחיזוק החוסן הנפשי בעבודת ההכנה לקראת השירות.

מפקד מיט"ב, אל"מ נמרוד ארזואן: "כמי שגדל בטירת כרמל, היו לי דמויות רבות לחיקוי כמוהן שאפתי להיות. כמוני גם בני הנוער בימינו מחפשים משמעות, ערך ודמויות לחיקוי. אני רואה בצבא כמכשיר לפיתוח  מיומנויות חברתיות ואמצעי ראשון במעלה למוביליות חברתית. אין ספק כי השירות הצבאי מקרין על חייו הבוגרים של האדם" המפקד הוסיף כי "צה"ל זקוק ללוחמים והוא מעניק למשרתים עוצמות וחוסן אישי. בוגר של מערך הלחימה יוצא מנהיג בעל חוסן אישי ויצירתיות" עוד הוסיף ארזואן כי טירת כרמל צריכה לייצר אקלים המעודד שירות משמעותי בצה"ל.

במסגרת הפורום הציגו מ"מ מנהל מחלקת החינוך ומנהל מחלקת הנוער, מר ציון סודרי, ורכזת ההכנה לצה"ל, הגב' ירדן שם טוב את תכנית ההכנה לצה"ל והתהליכים המתרחשים בעיר לצורך הכנת המלש"בים לשירותם הצבאי. ציון סודרי :  "אני סבור כי נתוני הגיוס משקפים את המאמצים הרבים המושקעים על ידי עיריית טירת כרמל ומערכת החינוך בכדי לעודד את הנוער לשירות משמעותי ואזרחות טובה. אנו פועלים באופן שיטתי ועקבי לצורך מימוש יעדינו ומצפים לראות מגמת עליה יציבה בנתונים גם בשנים הבאות."